advies

Advies

Onze adviesdiensten omvatten het gehele werkveld van het waterketen- en watersysteembeheer. Het gaat daarbij om het totale spectrum van visievorming, strategische advisering en planontwikkeling, tot aan het opstellen en implementeren van operationele plannen.

Ons bedrijf is een echte projectenorganisatie. Dat wil zeggen dat wij geen afdelingen kennen die gericht zijn op een bepaalde product-markt-combinatie. Voor ieder project wordt bekeken welke disciplines nodig zijn, op basis waarvan het optimale team van adviseurs wordt samengesteld.

Met het oog op een efficiënt kennismanagement en om onze productieontwikkeling te coördineren onderscheiden we 7 werkvelden. Binnen deze werkvelden wordt ervoor gezorgd dat de kennis up-to-date blijft en worden innovaties op het betreffende werkterrein ontwikkeld. Uiteraard wordt daarbij goed gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze klanten.

Sluiten