Hunze en Aa's in strijd tegen hoogwater

5 januari 2012

Vanwege de storm en hevige regenval begin januari hebben veel waterschappen te maken met wateroverlast. Zie publicatie op NU.nl en Hunze en Aa's.

Waterschap Hunze en Aa's gebruikt het pas opgeleverde Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) Hoogwater om de juiste maatregelen tegen wateroverlast te nemen.

Het BOS maakt automatisch elk uur een voorspelling van 3 dagen van de optredende waterstanden in de boezemwatergangen. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op gemeten en verwachte neerslag, gemeten waterstanden en getijvoorpellingen. Dit geeft een goed beeld van de situatie in de komende dagen, zodat het waterschap gericht kan waarschuwen. Daarnaast kan het waterschap met het systeem eenvoudig maatregelen doorrekenen en bepalen of deze maatregelen het gewenste effect hebben. Donderdagmiddag 5 januari worden bijvoorbeeld 2 bergingsgebieden ingezet om extra water te kunnen bergen. Dit gebeurt omdat er het komende etmaal niet gespuit kan worden vanwege de hoge waterstand in de Waddenzee.

Met dit nieuwe BOS heeft het waterschap snel en overzichtelijk alle informatie beschikbaar om de juiste beslissingen te nemen. Dit is waardevol tijdens hectische hoogwatersituaties.

Nelen & Schuurmans heeft dit BOS-systeem onlangs opgezet voor het waterschap en ziet bevestigd dat meer informatie tot betere beslissingen leidt.

Sluiten