Uitvoeren overstromingsberekeningen en training medewerkers waterschap Zuiderzeeland

7 april 2011

Nelen & Schuurmans is door het waterschap Zuiderzeeland gevraagd nieuwe overstromingsberekeningen uit te voeren voor het verbeteren van het inzicht in overstromingspatronen en –gevolgen voor de Flevopolder en de Noordoostpolder. Naast het uitvoeren van deze berekeningen zullen er verschillende waterschapsmedewerkers worden opgeleid en getraind, ten aanzien van de modellering en interpretatie van de resultaten, in de advisering naar het beleidsteam van het waterschap. De overstromingsberekeningen zullen worden uitgevoerd in het informatieraamwerk Lizard-flooding, waarin ook de resultaten direct ontsloten zullen worden. De opleiding en training van de waterschapsmedewerkers zal aan de hand van dit informatieportaal plaats vinden.

Voor meer informatie: anne.leskens@nelen-schuurmans.nl tel.: 0614501393

Sluiten