Tweede prijs voor artikel in De Neerslag

29 april 2011

Anne Leskens (Nelen & Schuurmans), Klaas-Jan van Heringen (Deltares) en Klaas-Jan de Hart (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) zijn tweede geworden in de Neerslagprijs 2010 voor hun artikel 'samenwerking gemeenten en waterschap binnen generiek RTC-framework'.

Dit Real Time Control-framework, genaamd Control-NEXT en gebaseerd op Delft-FEWS en Lizard, voorziet in een automatische aansturing van gemalen en stuwen op basis van online metingen en generieke sturingsregels. Dankzij een subsidie van Agentschap NL is een werkbare versie opgeleverd die nu door verschillende waterschappen en gemeenten toegepast wordt (download artikel).

Sluiten