Ontwikkeling KRW volg- en stuursysteem in volle gang!

19 september 2011

Ontwikkeling KRW Volg- en Stuursysteem in volle gang!
De STOWA heeft gekozen voor Lizard-Fews als basis voor het KRW Volg- en Stuursysteem. Zij heeft daarvoor Nelen & Sch uurmans opdracht gegeven om het KRW Volg- en Stuursysteem verder te ontwikkelen. De ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met Deltares.

De komende tijd worden er in een aantal fases verschillende functionaliteiten ontwikkeld. Het gaat om analyse, meldingen en rapportage functionaliteiten. Ook zullen de ecologische sleutelfactoren (ook wel “stoplichtenmethodiek”) ontwikkeld worden.

Het KRW volg- en stuursysteem wordt ontwikkeld in het kader van het kennisprogramma “Watermozaiek” van de STOWA en wordt gesubsidieerd vanuit het Innovatieprogramma KRW. Betrokken projectpartners zijn de STOWA, Waternet en de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland. Meer informatie over het KRW Volg- en stuursysteem is te vinden in bijgevoegde folder. Klik hier.

Sluiten