Consultancy

Wij adviseren u over watervraagstukken in stedelijk en landelijk gebied. Onze adviseurs zijn in staat om buiten de kaders te denken, om zo te komen tot optimale oplossingen. Bij ons is de "klant geen koning". Wij durven de klant kritische vragen te stellen en denken graag met u mee als betrouwbare partner.

Onze diensten

Onze diensten omvatten een breed werkveld, maar hebben altijd een relatie met water. Het kan gaan om dijken, rivieren, sloten, riolen, waterleidingen of waterzuiveringen. Wij zijn in staat om academisch te denken en praktisch te handelen.

Stedelijk Water

Bij het optimaliseren van het stedelijk watersysteem is het van belang om precies te weten hoe het stedelijk watersysteem functioneert bij extreme neerslag. Wij helpen u graag en maken daarbij gebruik van state-of-the-art modelleer- en meettechnieken om oplossingen op maat te vinden.

Veiligheid

Dankzij Lizard-flooding en 3Di kunt u zelf zien wat de gevolgen zijn van een dijkdoorbraak. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar de zwakste plekken zich bevinden, wat de gevolgen zijn bij een eventuele dijkdoorbraak en welke inrichtings- en noodmaatregelen effectief zijn.

Operationeel Waterbeheer

Het operationeel beheer kan vaak tegen lage kosten verder worden geoptimaliseerd. Dat levert niet alleen besparingen op, maar ook een beter en transparanter beheer. Een beslissingsondersteund systeem, zoals FEWS, kan de beheerder ondersteunen. Met ControlNEXT is het zelfs mogelijk om het beheer volledig te automatiseren, zonder noodzakelijke tussenkomst van een beheerder.

Ecologie

De ecologische kwaliteit van water en oevers is een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem. De ecologische kwaliteit wordt door veel factoren bepaald en het valt niet altijd mee om oorzaken en gevolgen te achterhalen of te voorspellen. Onze ecologische adviseurs kunnen u met onze tools verder helpen om de juiste maatregelen te nemen.

Wateroverlast

Het voorkomen van wateroverlast is een belangrijk speerpunt voor ons. Niet alleen in de polder en boezemsystemen, maar ook in hellende en stedelijke gebieden komt wateroverlast steeds vaker voor. Onze hydrologen kunnen met behulp van 3Di de wateroverlast tot op stoeptegelniveau in kaart brengen en denken graag met u mee hoe de overlast het best bestreden kan worden.

 

Producten

Waterbeheer is in onze visie nauw gerelateerd aan informatiebeheer. Wij ontwikkelen daarom informatieproducten, waarmee de beheerder actueel inzicht heeft in het functioneren van haar watersysteem. Ons motto daarbij is "betere informatie leidt tot betere besluiten". Betere besluiten betekent in de praktijk vaak goedkoper, maar wel met behoud van kwaliteit.

Lizard

Lizard is een webbased informatieportaal voor uw (afval)watersysteem. Het bevat alle data die een waterbeheerder, rioolbeheerder of zuiveringsbeheerder nodig heeft om zijn taken efficient uit te voeren. Lizard is zowel voor managers als specialisten het centrale informatieportaal.

Bekijk lizard.net

3Di

3Di is een volledig nieuw ontwikkelde simulatietool voor de moderne waterbeheerder. Rekenen aan een (afval)watersysteem was tot voor kort alleen iets voor specialisten, maar dankzij 3Di kan ook de beleidsmaker en planvormer zien wat de gevolgen zijn van overstromingen, extreme neerslag en verbetermaatregelen.

Bekijk 3di.nu

Regenradar

In de hydrologische kringloop is neerslag een dominant proces dat elke waterbeheerder natuurlijk goed in beeld wil hebben. De Nationale Regenradar is speciaal voor waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat ontwikkeld en geeft het beste radarbeeld. Dit komt doordat naast Nederlandse, ook Belgische en Duitse radarstation en grondstations worden meegenomen.

Bekijk nationaleregenradar.nl

Flooding

Lizard-flooding is de nationale overstromingsdatabase van Nederland. Vrijwel alle overstromingsberekeningen die in de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt, worden hier bewaard. Lizard-flooding wordt ook gebruikt om nieuwe overstromingscenario’s te maken.

ControlNEXT

ControlNEXT is een real-time control systeem dat kan worden aangesloten op alle gangbare telemetriesystemen. ControlNEXT wordt voor polder- en rioolgemalen gebruikt. Dit zorgt voor een optimaal en volledig geautomatiseerd beheersysteem.

DDSC

Het Dijk Data Service Centrum (DDSC) is feitelijk een BIG-database, waarin alle relevante dijkinformatie wordt beheerd. Het DDSC is in opdracht van Stichting IJkdijk ontwikkeld en wordt door Rijkswaterstaat en tal van waterschappen gebruikt.

Bekijk DDSC

EFCIS

EFCIS is een gebruiksvriendelijke webapplicatie die specifiek is ontwikkeld voor de opslag, beheer, ontsluiting en analyse van ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteitsgegevens. Hiermee kun je in één oogopslag de (KRW-) toetsresultaten over de ruimte en de tijd bekijken.

Bekijk ecologiedata.nl

Uploadservice

Met de Uploadservice kunt u in één oogopslag uw data inwinningsproject volgen. Op de kaart ziet u direct of het volgens planning verloopt. Door op een locatie te klikken krijgt u extra informatie over de ingewonnen data op een locatie.

Bekijk uploaddata.nl

Klimaatatlas

De klimaatatlas is een ideaal communicatiemiddel binnen uw gemeentelijke organisatie. Maar het is ook geschikt om burgers en bedrijven te informeren, te motiveren en te activeren. De klimaatatlas geeft daarmee concreet invulling aan de stappen "Weten, Willen, Werken" uit de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Bekijk klimaatatlas.net
 

Services

Wij proberen de beheerder maximaal te ontzorgen. We leveren daarom volledig ingerichte informatie- en modelsystemen en houden deze systemen up-to-date. Wij beschikken over een professionele hostingomgeving en 24/7 service desk.

Data- en modelbeheer

Voor een betrouwbaar informatiesysteem is hardware en hosting net zo belangrijk als de software. Wij beschikken over ICT specialisten om uw data en modellen in the cloud of op locatie te hosten.

Cloud oplossingen

Wij ondersteunen waterschappen en gemeenten met cloud oplossingen voor de opslag en hosting van databases, GIS en andere softwaresystemen. Sommige beheerders hebben nog "koudwatervrees", de software kan dan ook op locatie worden geïnstalleerd.

FEWS

Wij hebben meer dan 30 FEWS systemen ingericht en geïnstalleerd en hosten voor tal van waterbeheerders volledige FEWS systemen. Dankzij onze specialistische kennis en ruime ervaring met FEWS en ICT hardware kunnen wij snel en voordelig ondersteuning en helpdesk support bieden.