Deltaplan Industrieterrein Chemelot

17 juli 2017   1m 3di

Sitech Services heeft de ambitie gesteld naar haar terreingebruikers van Chemelot om de verhuurde faciliteiten, inclusief de infrastructuur, functioneel en operationeel te houden.

Door wateroverlast in de afgelopen twee jaar zijn deze diensten tijdelijk ontoereikend gebleken. Sitech Services is zich als terreinbeheerder bewust van klimaatveranderingen en voelt zich verantwoordelijk om betreffende de wateroverlast een toekomstvisie voor Chemelot te ontwikkelen.

Nelen & Schuurmans is geselecteerd om een “Deltaplan Chemelot” op te stellen, waarin de de gevolgen van diverse klimaatscenario’s inzichtelijk worden gemaakt. In de vervolgfase wordt gezocht naar mitigerende maatregelen om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.

Sitech Services heeft voor Nelen & Schuurmans gekozen omdat ze erg onder de indruk waren van het 3Di modelinstrument en onze expertise op het gebied van klimaatvraagstukken.

Meer informatie? Neem dan contact op met Olga Pleumeekers

Email: olga.pleumeekers@nelen-schuurmans.nl

Tel: 06 1489 1864

Sitech Services

Deel dit artikel