GIS-tools en expertise biedt uitkomst voor Evides

02 augustus 2017   1m overig

Na de dijkverzakking in Stein door een gesprongen leiding is de richtlijn voor de Beoordeling van Externe Effecten van Leidingen (BEEL) in het leven geroepen. De richtlijn helpt waterleidingbedrijven bij het inventariseren van risico’s van een leidingbreuk nabij vitale infrastructuur zoals snelwegen en keringen.

Evides voert de BEEL-analyse nu opnieuw uit. Deze keer kijken ze daarbij ook naar leidingen die eerder niet zijn meegenomen. Dat zijn bijvoorbeeld leidingen met een kleine diameter.

Nelen & Schuurmans stelt voor Evides stabiliteits zones rondom keringen, spoorwegen en A- en N-wegen vast volgens de NEN3651. Evides beoordeelt vervolgens het risico van de leidingen die binnen deze zones vallen.

Evides heeft voor Nelen & Schuurmans gekozen op basis van een duidelijke en reproduceerbare aanpak die efficiënt wordt uitgevoerd dankzij de beschikbare GIS-tools en expertise.

Risico leidingen

Deel dit artikel