(Afstudeer)stage bij Nelen & Schuurmans

21 november 2018   4m vacature

Gevolgen van overstromingen in Nederland in beeld en nieuwe waterveiligheidsnormering

Wij zoeken

Een leuke en geïnteresseerde stagiair of afstudeerder die staat te springen om aan de slag te gaan met overstromingsrisico’s. De exacte invulling volgt uiteraard in overleg. Je hebt kennis van waterveiligheid en je hebt affiniteit met modelleren. Je wilt graag leren om overstromingssimulaties met 3Di te maken. Daarnaast spreek je Nederlands, ben je kritisch, kun je zelfstandig werken en ben je nieuwsgierig.

Thema

Overstromingssimulaties zijn de laatste 10 jaar sterk verbeterd. Ondertussen is met het onder andere het hydrologische model 3Di de kwaliteit, nauwkeurigheid en snelheid een heel stuk verbeterd t.o.v. 10 jaar geleden. We kunnen daardoor veel beter de gevolgen van overstromingen in kaart brengen en deze veel sneller bepalen. Dat geeft een scala aan mogelijkheden voor nieuwe toepassingen welke we ontwikkelen in Nederland en in het buitenland. Hierover hebben we 3 mogelijke onderwerpen:

  1. Evaluatie van de nieuwe norm voor enkele dijktrajecten met het overstromingsmodel 3Di. Sinds 1 januari 2017 is Nederland overgestapt van de overschrijdingskans naar een overstromingskans voor de normering van de primaire waterkeringen. In het programma Veiligheid Nederland in Kaart (2) (VNK(2)) is deze normering ontwikkeld en is een nieuwe norm toegekend aan elke primaire waterkering in Nederland. Deze nieuwe normering heet ook wel de ‘risicobenadering’, omdat bij het bepalen van de norm de gevolgen in het achterland vele malen beter zijn meegenomen dan in de vaststelling van de waterveiligheidsnormen voor de primaire keringen vóór 2017. Dit komt omdat we de gevolgen veel beter kunnen modelleren dan in de jaren ’50. Binnen dit onderwerp zouden we met jou kritisch willen onderzoeken of we met de kennis en modellen van vandaag, dezelfde normen aan elk dijktraject zouden koppelen dan met de kennis en modellen van 10 jaar geleden of dat dit zou leiden tot wezenlijk andere waterveiligheidsnormen voor primaire of regionale waterkeringen?

  2. Op zoek naar een alternatief voor dijkversterkingen Op veel plaatsen gaan de nieuwe normen leiden tot hogere, bredere dijken. Dit past niet altijd op elke plek. Echter, de dijken zouden lager kunnen of een versterking kan uitgesteld worden als de norm van het traject lager zou zijn. Compartimenteringskeringen kunnen het overstromingspatroon (en daarmee de gevolgen) sterk reduceren als ze op strategische plaatsen worden aangepast of aangelegd. Een compartimenteringskering aanleggen kan daardoor een goedkoper (of sociaal geaccepteerd) alternatief zijn.

  3. Gevolgenbeperking door actievere sturing op overstromingsrisico’s in de ruimtelijke ordening Bij het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties of kritische infrastructuur komen voor gemeentes en provincies heel wat aspecten kijken, zoals kosten, natuur, milieu, cultuur, bereikbaarheid, de lokale politiek. Omdat we in Nederland een groot vertrouwen hebben in onze dijken, wordt niet automatisch gekeken naar de mogelijke toename van het overstromingsrisico als er wordt gebouwd (of geherstructureerd) in overstromingsgevoelige gebieden.

Bij het aanwijzen van nieuwbouwlocaties vergroten we dus de gevolgen, en daarmee het overstromingsrisico. Hoe meer we bouwen in overstroombare gebieden, hoe hoger en sterker de dijken moeten worden aan het maatschappelijk aanvaardbare overstromingsrisico te voldoen. De ruimtelijke ordenaar heeft momenteel nauwelijks een rol hierin, deels omdat in veel situaties de toename van de economische waarde en inwoners in een gebied geen invloed heeft op de norm van de waterkering. Echter, bij sommige primaire dijkringen en zeker bij de regionale waterkeringen hoeft dit niet het geval te zijn.

Deze opdracht gaat op zoek naar mogelijkheden om de stedenbouwer/planner beter te ondersteunen met informatie over overstromingsrisico’s. Onderwerpen die hier bij komen kijken zijn bijvoorbeeld de rol van de planner/stedenbouwkundige bij het beperken van overstromingsrisico’s, het kwantificeren van het effect van keuzes in de ruimtelijke ordening of een ontwerp op het overstromingsrisico of het ontwikkelen van een applicatie welke een Realtime beeld geeft van de overstromingsrisico’s in Nederland.

Details stage

Functie: (Afstudeer)stage

Taal van rapportering: Nederlands

Duur: minimaal 4 maanden

Locatie: Utrecht

Stagevergoeding: 300 euro per maand

Bedrijfsprofiel

Nelen & Schuurmans is een onafhankelijk en toonaangevend consultancybureau en ontwikkelaar van softwareproducten, dat is gevestigd in het oude centrum van Utrecht. De bedrijfsmissie is bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, door het beschikbaar maken van de beste informatie over agricultuur en watersystemen. Onze groep van 60 hoogopgeleide professionals ondersteunt overheden en bedrijven bij het vinden van creatieve oplossingen voor allerlei strategische en operationele vraagstukken. Nelen & Schuurmans is actief in binnen- en buitenland, waaronder landen als de UK, Denemarken, Polen, Vietnam, Bangladesh, Cambodja en Indonesië.

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar: vacature@nelen-schuurmans.nl t.a.v. Ashley Stekelenburg en/of Helga Spierenburg

Voor vragen kunt u terecht bij Joost van der Hammen of Vera Konings. Joost: joost.vanderhammen@nelen-schuurmans.nl / 06 41192118 Vera : Vera.konings@nelen-schuurmans.nl / 06 57692660

Overstromingsrisico

Deel dit artikel