Effectiviteit rententiemaatregelen bepalen met 3Di

10 juli 2017   1m 3di

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de effectiviteit bepalen van retentiemaatregelen in de openbare ruimte. Om dit te bewerkstelligen is Nelen & Schuurmans gevraagd 3Di modellen te maken vanuit bestaande basisgegevens.

Wateroverlast in de stad komt steeds vaker voor, hierop anticipeert Delfland. Om uiteindelijk de effectiviteit van retentiemaatregelen te bepalen is een model nodig dat een zeer hoog detailniveau heeft en integraal kan rekenen. Een 3Di model maakt het mogelijk om het ruimtelijke effect van bepaalde maatregelen te bepalen. Zo kan bijvoorbeeld voor het eerst het effect van blauwe/groene daken worden bepaald, zowel lokaal als op het hele watersysteem.

De 3Di modellen bevatten maaiveld, bodem, oppervlaktewater en riolering op het hoogste mogelijke detailniveau. De rioleringsmodellen van Den Haag, Rotterdam en de OAS De Grote Lucht worden gekoppeld aan de modellen van het oppervlaktewater.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Wouter van Esse.

Email: wouter.vanesse@nelen-schuurmans.nl

Deel dit artikel