Houten maakt effecten klimaatbuien inzichtelijk voor inwoners

30 maart 2017   1m klimaatatlas

De gemeente Houten gaat de resultaten van eerder gemaakte wateroverlast berekingen inzichtelijk maken door middel van de klimaatatlas. Hierdoor heeft de gemeente een uitstekend communicatiemiddel om te werken aan klimaatadaptatie. De klimaatatlas zal niet alleen intern ingezet worden, maar is ook altijd en overal toegankelijk voor inwoners.

Op www.houten.klimaatatlas.net zal de volgende data worden ontsloten:

  • Een drietal wateroverlast scenario's

  • Een drietal begaanbaarheid wegen scenario's

  • Een drietal kwetsbare panden scenario's

  • Stroombanen

  • Hoogte

  • Landgebruik

Meer weten? Neem dan contact op met Mees Rijs

Email: mees.rijs@nelen-schuurmans.nl

Tel: 06-81107783

Deel dit artikel