Hoogheemraadschap van Rijnland brengt gevolgen van hevige neerslag in kaart in klimaatatlas

15 september 2017   2m klimaatatlas

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn voor 28 gemeenten de wateroverlast en wegbegaanbaarheid gedetailleerd in beeld gebracht en gebundeld in de digitale Klimaatatlas: rijnland.klimaatatlas.net.

De klimaatatlas geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheid de partners in het beheergebied te ondersteunen bij het in beeld brengen van de klimaatopgaven in het kader van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. De klimaatkaarten zijn gemaakt op basis van een gedetailleerde maaiveldberekening van wateroverlast in stedelijk gebied met het modelinstrumentarium 3Di. De wateroverlastkaart laat op een resolutie van 0,25 m2 zien waar water op maaiveld optreedt bij een hevige regenbui van 100 mm in 2 uur. De resultaten zijn gebaseerd op hydrodynamische 3Di-maaiveldmodellen van de stedelijke gebieden (zie ook 3Di.nu). Het maaiveldverloop is afgeleid uit de recent ingevlogen AHN3 en infiltratiewaarden zijn afgeleid uit de samengestelde landgebruikskaart en bodemkaart. Zowel gemeenten als het Hoogheemraadschap kunnen deze detailmodellen gebruiken en verder uitbreiden door bijvoorbeeld hun riolering toe te voegen. De begaanbaarheidskaart laat zien welke wegen bij hevige neerslag begaanbaar blijven voor personenauto’s en welke begaanbaar blijven voor calamiteitenverkeer zoals ambulances en brandweer. In de kaart is onderscheid gemaakt tussen hoofdroutes en lokale routes. De kaart is opgebouwd vanuit de wateroverlastkaart en een samengestelde wegennetwerkkaart (o.a. Nationaal Wegenbestand). Naast bovenstaande kaarten zijn kaarten als hittestress, hoogte en landgebruik ontsloten.

Door een gedetailleerde bepaling van de knelpunten kunnen gemeenten en het waterschap hun klimaatadaptatiestrategie concreet maken en kunnen zij ook andere partijen zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen betrekken bij de probleemanalyse en mogelijke oplossingen.

Meer informatie? Neem contact op met Lieke Coppens

Email: lieke.coppens@nelen-schuurmans.nl

Tel: 030 233 0200

Impressie Klimaatatlas Rijnland

Deel dit artikel