Klimaatkaarten voor heel Noord-Holland

03 juni 2016   1m overig klimaatatlas

Een set klimaatkaarten voor bijna geheel Noord-Holland: dit vormde de ambitieuze opdracht waarmee we begin dit jaar startten. Voor het hele beheergebied van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we kaarten voor wateroverlast in stedelijk gebied (3Di-resultaten na een extreme bui), stroombanen over het maaiveld, hittestress en drooglegging opgesteld. Elke gemeente binnen het beheergebied heeft online toegang tot deze kaarten, inclusief een heldere toelichting met een legenda per kaart. Ook de neerslagdata van de Nationale Regenradar en basiskaarten van landgebruik, hoogte en objecten in de (afval)waterketen zijn beschikbaar gemaakt voor de gemeenten.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft met deze online kaarten een goede aanleiding om met elke gemeente in gesprek te gaan over klimaateffecten in de stad. Zij streeft naar een integrale benadering en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor klimaateffecten in de stad. Het hoogheemraadschap sluit hierbij aan op het Deltaprogramma (Manifest Klimaatbestendige Stad) en de Omgevingswet, waarin vanaf 2018 de bestaande wetten voor ruimte, milieu, natuur en water worden gebundeld.

Deel dit artikel