'Laat innovaties werken!' - 6e nationale Lizard dag

05 september 2016   1m overig

Op donderdag 3 november as wordt het symposium “Laat Innovaties Werken!” georganiseerd, in het kader van de 6e Lizard gebruikersdag: een jaarlijks evenement voor medewerkers van overheden, kennisinstellingen en adviesbureaus, die actief zijn op het gebied van geo-informatie, water management en ruimtelijke ordening.

Het symposium wordt georganiseerd door Nelen & Schuurmans, in samenwerking met diverse ingenieursbureaus en kennisinstellingen, zoals Deltares, RoyalHaskoningDHV, TMX smart telecontrol, Tijhuis Ingenieurs, ENECO, e.a.

Lizard geeft de gebruiker inzicht in Ruimte, Tijd en Data. Het systeem ontsluit en verbindt alle relevante geoinformatie, objectgegevens, meetdata en modelresultaten. Op deze ‘backend’ werken diverse toepassingen voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving (= water, stad, natuur en landbouw). Het systeem wordt daarom ook wel ‘de Google Maps voor Water en Ruimte’ genoemd.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Deel dit artikel