Onderzoeksproject 'Slim malen'

27 november 2016   1m overig

Het landelijk onderzoeksproject "Slim malen" doet onderzoek naar het energiezuiniger en efficienter inzetten van gemalen komt op stoom.

Nelen & Schuurmans werkt hierin samen met Deltares en de Universiteit Eindhoven om het energieverbruik van de poldergemalen te minimaliseren en de mate van flexibiliteit in de besturing te bepalen.

In vier pilots wordt dit uitgewerkt en worden specifieke accenten gelegd. In de pilot bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de meerwaarde onderzocht van een complexe optimalisatie ten opzichte van een eenvoudigere regeling. Bij Wetterskip Fryslân zitten verschillende pomptypes in de pilot (vijzels en gesloten schroefpompen), die tot andere optimalisatieresultaten kunnen leiden. Bij Waterschap Rivierenland wordt bij de sturing niet alleen rekening gehouden met een cascade van stuwen, maar ook met een spui- en pompregime, waardoor vismigratie gestimuleerd wordt. In de vierde en laatste pilot bij Waterschap Zuiderzeeland ligt het accent op de invloed van onzekerheden in de vereenvoudigde optimalisatie-modellen en weersvoorspellingen.

Klik hier voor het volledige persbericht van het projectteam Slim Malen.

Deel dit artikel