Samen een stapje verder in onderzoek!

23 juli 2018   2m overig

De creativiteit in Nederland is groot. We missen alleen vaak de ervaring om nieuwe ideeën in praktijk te brengen. Afgelopen jaar heeft Nelen & Schuurmans in samenwerking met Gemeente Rotterdam en Universiteit Twente een onderzoek uitgevoerd naar een nieuw idee: straatkolken toevoegen in een integraal hydraulisch model. Nu een jaar later wordt dit nieuwe idee volop ingezet in de praktijk!

In juni 2017 heeft Bas van Haaren van Universiteit Twente met succes zijn bachelor eindwerk afgerond. In een periode van 10 weken heeft hij in samenwerking met Albert Kemeling en Arnold van ’t Veld een vergelijkingsstudie gemaakt tussen een model met én zonder kolken. De eindconclusie was als volgt: ‘Door het toevoegen van straatkolken in een integraal hydraulisch model kan plasvorming beter worden voorspelt.’ Dit onderzoek is samengevat in een artikel van vakblad Riolering.

Na afronding van het onderzoek van Bas, zijn kolken al in diverse projecten toegepast. Bij het ziekenhuis van Deventer is een model gemaakt met kolken om de oorzaak van de wateroverlast die is opgetreden in het ziekenhuis nauwkeuriger te kunnen onderzoeken. In deze studie kon daardoor gedetailleerd inzicht worden verkregen in het samenspel tussen lijngoten, kolken, overloopleidingen én de riolering. Een ander voorbeeld is het verbeterde stresstest voor Wezep in de gemeente Oldebroek. Door het toevoegen van de kolken in de modellering is een nauwkeurig inzicht verkregen in het water op straat beeld.

Het onderzoek gaat ondertussen verder. Op dit moment is Daan Akerboom van de Hogeschool van Amsterdam aan de slag met een kalibratiestudie voor Aadorp in gemeente Almelo. In dit onderzoek worden ook kolken toegepast om het model beter overeen te laten komen met de werkelijkheid. Ongetwijfeld komen we ook met dit onderzoek weer een stapje verder!

Wil je samen met Nelen & Schuurmans een onderzoek doen naar een watergerelateerd onderwerp? Neem contact op met Arnold van ’t Veld.

Email: arnold.vantveld@nelen-schuurmans.nl

Een basis cursus 3Di volgen? Ga naar www.3di.nu

Kolken | Aadorp

Deel dit artikel