Support to the National Water Resources Plan 'Egypt'

25 april 2017   1m overig

In 2014 is aan het consortia van Mott MacDonald, Alterra en Nelen & Schuurmans het project “Support to the National Water Resources Plan (NWRP), Egypt” gegund. In dit project, gefinancierd vanuit de EU, worden plannen voor de periode 2017-2037 gemaakt om optimaal met het beschikbare water te gebruiken. De doelstellingen zijn:

  1. Updaten van het bestaande NWRP (2005-2017) en uitbreiden voor de toekomst.
  2. Ontwikkelen van regionale plannen voor zes gouvernoraten.
  3. Watergebruik duurzaam beheren.
  4. Beschermen van de volksgezondheid en de omgeving.
  5. Maximaliseren van de economische omstandigheden voor alle inwoners van Egypte.

Nelen & Schuurmans heeft in de afgelopen twee jaar een waterinformatiesysteem opgezet met als doel om het waterbeheer te verbeteren, investeringen in het waterbeheer te coördineren en het faciliteren van data-uitwisselingen tussen het Ministerie en de gouvernoraten. Hiervoor is een waterinformatiesysteem geïmplementeerd op het Ministerie van Irrigatie en Waterbeheer. Het waterinformatiesysteem toont o.a. de waterbalansen voor toekomstige scenario’s. Scenario’s vormen de basis bij het maken van de plannen voor de waterverdeling in Egypte. Er is training gegeven aan de medewerkers van het Ministerie zodat kennis bewaard blijft en goed toegepast kan worden in de toekomst.

Deel dit artikel