Waterschap Drents Overijsselse Delta brengt gevolgen klimaatverandering in beeld met de digitale klimaatatlas

07 december 2016   1m 3di klimaatatlas

Het klimaat in Nederland verandert, ook in Drenthe en Overijssel. Het KNMI verwacht extremere temperaturen, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast en hittestress.

Maar op welke plaatsen treedt hittestress op? Waar kunnen we wateroverlast bij extreme buien verwachten en welke wegen zijn dan nog begaanbaar? Om deze vragen te beantwoorden heeft WDODelta opdracht gegeven om de gevolgen van de klimaatverandering voor het stedelijk gebied "op stoeptegelniveau" in kaart te brengen en te laten zien in de digitale klimaatatlas.

Door een gedetailleerde bepaling van de knelpunten kunnen gemeenten en waterschappen hun klimaatadaptatiestrategie concreet maken en kunnen zij ook andere partijen zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen betrekken bij de probleemanalyse en mogelijke oplossingen.

De digitale klimaatatlas is een website voor gemeenten en waterschappen die concreet invulling geeft aan de stappen "Weten, Willen, Werken" uit de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Voor meer informatie: www.klimaatatlas.net

Bekijk de Klimaatatlas WDODelta op: wdodelta.klimaatatlas.net

Deel dit artikel