Zelf uw data downloaden uit de Klimaatatlas ...

25 juni 2019   1m klimaatatlas

... dat kan met de KlimaatCatalogus

De klimaatatlas bevat waardevolle kaartbeelden om de regionale en lokale risicodialoog op te starten. Vaak krijgen wij dan de vraag gesteld om:

  • de kaarten uit de klimaatatlas op papier af te drukken,
  • de data uit de klimaatatlas aan te leveren om zelf aanvullende analyses uit te voeren.
Tot voor kort ging dit nogal omslachtig, maar binnenkort biedt de klimaatatlas een aanvullende service waarmee elke gebruiker dit zelf kan doen, mede mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze service biedt een actueel overzicht:
  • welke kaarten er in welke tegel van de Klimaatatlas zijn ontsloten;
  • van de metadata van de kaartlagen, zodat de gebruiker de 'karakteristieken' van de laag kan inzien, zoals een omschrijving, actualiteit van de data, eigenaar, etc..
  • wat mogelijk maakt om de data ‘uit te wisselen’.
En met uitwisselen wordt bedoeld:
  • het linken naar de betreffende WMS-laag, zodat andere communicatiemiddelen of GIS-applicaties zoals QGIS en ArcGIS deze kaartlagen ook in hun kaartenviewer kunnen ontsluiten.
  • downloaden van de data!
Dit uitwisselen is extra interessant, omdat het de mogelijkheid biedt dat organisaties zelf PDF-kaarten kunnen genereren, gecombineerd met eigen kaartmateriaal.
Heeft deze extra optie uw interesse gewekt, neem dan contact op met Dave Deckers.

Deel dit artikel